فارسی

ویزای تجاری و سرمایه گذاری:

اگر شما یک تبعه غیر سوئدی در کشور سوئد می باشید (درصورتیکه که بیشتر از 3 ماه از حضورتان در کشور سوئد گذشته است) می توانید برای راه اندازی و یا مشارکت در تاسیس شرکتی اقدام کنید. به خاطر داشته باشید که اجازه اقامت برای متقاضی الزامی است.

استثنا: کسی که خود صاحب شرکت است نیاز به اجازه کار ندارد.

شرایط لازم برای درخواست ویزای تجاری در سوئد:

دارا بودن مدرک تخصص مشخص کردن شاخه و گروه صنفی داشتم سابقه فعالیت کاری اعلام بودجه و میزان سرمایه بازاریابی متناسب با زمینه کاری انتخاب یک فرد به عنوان حسابدار گواهی حسابدار طرح و برنامه اداره شرکت قرارداد بین وکیل و موکل راه اندازی و ثبت شرکت در کشور سوئد

افتتاح حساب بانکی برای شرکت (حداقل مبلغ موجود در حساب 100000 کرون سوئد برای تاسیس شرکت سهامی) دارا بودن گواهی بانکی تامین هزینه های زندگی شخصی (حداقل به مبلغ 120000 کرون سوئد )

اجازه اقامت برای کار در کشور سوئد و کشورهای بازار مشترک اروپا

روند درخواست اجازه کار و اقامت در سوئد چگونه است؟

بر طبق قوانین تصویب شده در کشور سوئد، فرد متقاضی برای دریافت اجازه اقامت و کار نمی تواند از خود کشور سوئد اقدام کند. بلکه بایستی این در خواست از طریق کشور خود ( به عنوان مثال ایران) یا کشور دیگری صورت گیرد.

شرایط اخذ اقامت برای کار در سوئد:


 1. شغل مورد تقاضا توسط متقاضی، حدااقل به مدت 10 روز کاری باید آگهی شده باشد.
 2. دعوت نامه کارفرما یا شرکت ماموریت دهنده که در کشور سوئد فعالیت دارد، بر اساس استخدام شخص متقاضی.
 3. اتحادیه صنفی مربوطه در خصوص استخدام شخص متقاضی دخالت دارد. اتحادیه نظر خود را در این زمینه اعلام خواهد کرد.
 4. شرایط قانونی استخدام برای شخص متقاضی باید مساوی با شرایط قانونی استخدام در کشور سوئد باشد. (حداقل حقوق 13000 کرون)
 5. افرادی که همراه با شخص متقاضی قادر به دریافت اجازه اقامت در کشور سوئد هستند عبارتند از زوجه یا فرزندان زیر 18 سال شخص متقاضی (مدت اقامت آن ها همانند مدت اقامت خود شخص متقاضی می باشد).
 6. اگر اجازه کار برای شخص متقاضی حداقل 6 ماه باشد، اعضای خانوادۀ وی قادر به دریافت اجازه کار می باشند.
 7. هنگامیکه استخدام برای مدت زمان محدودی باشد، شخص متقاضی قادر به دریافت اجازه اقامت و کار برای آن مدت محدود را داراست. ( این مدت حداکثر برای هر بار 2 سال می باشد، بعد از گذشت 48 ماه فرد متقاضی می تواند برای دریافت اقامت دائم خود اقدام نماید).

نکته: دفتر وکالت ما، هیچ نوع مسئولیتی در قبال ارائه خدمات کاریابی برای متقاضیان ویزای کار بر عهده نمی گیرد. این موسسه تنها برای فراهم نمودن شرایط اخذ امتیاز ویزای کاری متقاضیان تلاش خواهد کرد.

اجازه اقامت تحصیلی در کشور سوئد:

برای رشته های مختلف تحصیلی که مدت تحصیل در آن بیش از 3 ماه طول خواهد کشید، داشتن اقامت الزامی است. متقاضیانی که درخواست آن ها مبنی بر گرفتن اجازه اقامت، مورد تائید سفارت سوئد قرار گرفته است، ویزای ورود به کشور را دریافت خواهند کرد.

نکته:

ویزای جدید به صورت کارت می باشد و دیگر در گذرنامه شخص درج نخواهد شد. اقامت دانشجویی محدودیت زمانی دارد و به صورت دائم نمی باشد.

تحصیل در دانشگاه های سوئد برای متقاضیان غیر اروپائی از زمستان سال 2011 دیگر رایگان نمی باشد، اما گرفتن کمک هزینه تحصیلی از دانشگاه امکان پذیر است.

مدارک مورد نیاز برای دریافت اجازه اقامت دانشجوئی :

پذیرش از دانشگاه مبنی بر تحصیل تمام وقت فرد متقاضی گواهی مالی مبنی بر توانایی پرداخت هزینه های زندگی در مدت تحصیل (هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن و غیره). برای کسانی که مدت درخواستی اقامت برای آن ها کمتر از یک سال است، دارا بودن بیمه درمانی کامل که در کشور سوئد مورد قبول است الزامی است. اخذ این نوع بیمه از طریق نمایندگی بیمه های درمانی که در ایران در حال فعالیت هستند امکان پذیر است.

مدت اعتبار اجازه اقامت در کشور سوئد:

به طور کلی اجازه اقامت تحصیلی در کشور سوئد یک ساله صادر می گردد و در پایان سال نیاز به تمدید دارد. اداره مهاجرت با توجه به توانایی مالی شخص متقاضی مبنی بر تامین نیازهای شخصی زندگی و یا تشکیل و ثبت شرکت، جهت تمدید اجازه اقامت اقدام خواهد کرد.

مجوز اقامت دائم برای شخص متقاضی پس از گذراندن مدت آزمایشی صادر خواهد شد. همسر و فرزندان زیر18 سال، می توانند اجازه اقامت دریافت کنند.(که در صورت دریافت اجازه اقامت مدت اعتبار آن مساوی با مدت اعتبار اجازه اقامت شخص متقاضی می باشد.) باید توجه داشت که تامین مخارج شخصی آن ها و اثبات آن نزد اداره مهاجرت به عهده فرد متقاضی می باشد.

شرایط اخذ اقامت در کشور سوئد:

برای گرفتن اجازه اقامت سوئد شما نیاز دارید اثبات کنید که مالکیت حداقل نیمی از یک شرکت در سوئد را دارا هستید و خود مسئول و گرداننده شرکت مذکور می باشید. بدیهی است که شرکت شما باید به نتیجه مطلوب اقتصادی رسیده باشد و قادر به تامین اقتصاد شما و خانواده شما در طول مدت اقامت شما در کشور سوئد (2 سال به صورت آزمایشی) باشد. مدرک تحصیلی، سوابق و تجارب کاری مرتبط جزء مدارکی هستند که می تواند تاییدی بر اثبات آگاهی شما در صنف مورد نظر باشد. به خاطر داشته باشید که تسلط به زبان انگلیسی برای تجارت در کشور سوئد الزامی می باشد. روند بررسی مدارک از طریق اداره مهاجرت در کشور سوئد انجام خواهد گرفت. پس از بررسی امور مالی و سیاست تجاری شرکت شما نتیجه قضاوت به شما اعلام خواهد شد.

توانایی مالی مبنی بر تامین خود و خانواده خود در سال اول اقامت در سوئد برای متقاضی ضروری می باشد. ارائه گواهی بانکی که نشان دهنده توان مالی شما در راه اندازی و یا خرید یک شرکت در سوئد اثبات نماید ضروری می باشد. شرح کامل سیاست های کاری و برنامه های اجرایی برای پیشبرد فعالیت های شرکت در سوئد.

روند توضیح می تواند به گونه زیر باشد:

- اعلام سیاست های پیشبردی شرکت - قراردادهای خرید و فروش شرکت در سوئد - جواز شرکت در سوئد - نتیجه بازاریابی در سوئد - موجودی صندوق شرکت و بیلان شرکت در سوئد و موجودی جهت سرمایه گذاری

مسائل حقوقی و کمک به اشخاص حقوقی یا حقیقی:


 1. ایجاد و ثبت شرکت در سوئد
 2. خرید شرکت یا واگذاری آن
 3. صادرات و واردات
 4. تنظیم قراردادهای مختلف برای شرکت ها
 5. انجام وکالت رسمی در امور دعوی شرکت ها
 6. ارث و و صیت نامه
 7. طلاق
 8. حضانت فرزند